Hong Cuong
Hong Cuong
Hong Cuong

Click vào hình để xem cỡ đầy đủ!

Mã hàng
: APM4953 Dual P Channel MosFet
Hãng sản xuất
: Đang cập nhật
Chủng loại
: Mosfets & FETs
Lượt xem
: 10404
Số lượng còn
: 995 con
Giá bán
: 1,500
Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,500
1,000
1,100
2,500
1,000
THÔNG TIN CHI TIẾT
APM4953 Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet   Data Sheet 222 KBytes

 

Dễ dàng sử dụng, kích trực tiếp bằng logic 5V.

Mạch ứng dụng Fet 4953 (Sơ đồ nguyên lý module led ma trận 16 cột x 8 hàng).

 

Features: 

- Advanced Trench Process Technology
- High Density Cell Design for Ultra Low On-Resistance
- Lead free product is acquired
- Surface mount Package