Hong Cuong
Hong Cuong
Tên tài liệu Mô tả Download
Link tải phần mềm cấu hình Hào Quang

 Link tải phần mềm cấu hình Hào Quang

DIMER Circuit

Mạch DIMER điều khiển đèn, quạt trên thị trường

8051 Scan Led Circuit

Mạch vi điều khiển họ 8051 quét 6 led 7 đoạn

AT89C2051 drive Triac

Vi điều khiển họ 8051 điều khiển TRIAC đóng mở đèn 220VAC

AT89C2051 drive Relay & Led

Vi điều khiển họ 8051 điều khiển Relay và Led

AT89C51 Interface 93 Series

Họ 89 giao tiếp với họ Eprom 93Cxx (ATMEL)

AT89C51 Interface 24 Series

Họ 89 giao tiếp với họ Eprom 24Cxx (ATMEL)

AT89C51 Interface 25 Series

Họ 89 giao tiếp với họ Flash 25Cxx (ATMEL)

MSCOMM - VISUAL BASIC (Serial Port Functions)

Cổng COM và Sisual Basic - Các chức năng của cổng COM

Progress Bar

Chương trình Progress Bar 0% --> 100%