Hong Cuong
Hong Cuong
Sản phẩm Mô tả Giá bán Sẳn hàng
PC923L

Click hình để xem chi tiết

PC923L

 High Speed Photocoupler for MOSFET / IGBT Drive

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
25,000
10
24,000
>100
call
10
SFH6136

Click hình để xem chi tiết

SFH6136

High Speed Optocoupler, 1 MBd, Transistor Output

Isolation test voltage 5300 VRMS

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
22,000
10
21,000
>100
call
50
HCPL-M601

Click hình để xem chi tiết

HCPL-M601

 High Speed 10MBit/s TTL Compatible Optocouplers

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
16,000
10
15,000
30
HCPL-2232 (A 2232)

Click hình để xem chi tiết

HCPL-2232 (A 2232)

 The dual-channle HCPL-2232 optocoupler is an optically-coupled logic gate

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
35,000
10
33,000
15
TLP351

Click hình để xem chi tiết

TLP351

 TLP351 is suitable for gate driving circuit of IGBT or power MOS FET

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
15,000
10
14,000
15
IL300-D

Click hình để xem chi tiết

IL300-D

 Linear Optocoupler, High Gain Stability, Wide Bandwidth

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
35,000
10
34,000
45