Hong Cuong
Hong Cuong
Sản phẩm Mô tả Giá bán Sẳn hàng
STK500-HV/ISP

Click hình để xem chi tiết

STK500-HV/ISP

Thiết bị nạp tốt nhất cho mọi AVR + AT89S51/52
- Giao tiếp và cấp nguồn qua USB.
- 3 mode nạp: ISP, HV Serial, HV Parallel.
- Đặc biệt: Reset Fuse cho AVR bị set sai fuse.
- Nạp cực nhanh, tương thích với nhiều trình biên dịch cho AVR

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
420,000
5
410,000
10
400,000
25
380,000
29 bộ
HV ADAPTER - 40/28

Click hình để xem chi tiết

HV ADAPTER - 40/28

- Adapter dùng riêng cho mạch nạp STK500-ISP/HV
- Support cho tất cả các AVR 28/40 chân.
- Dễ dàng đặt chip vào Zip Socket, tất cả các loại chip và Zip Socket có cùng vị trí chân số 1.
- Dùng nạp AVR mode HV Parallel nhanh hơn so với mode ISP
- Reset fuse cho AVR bị set sai fuse

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
70,000
5
65,000
25
60,000
16 cái
ISP ADAPTER

Click hình để xem chi tiết

ISP ADAPTER

- Adapter dùng chung cho tất cả các mạch nạp AVR/8051
- Support cho tất cả các AVR 40/28/20 chân và AT89S51/52.
- Dùng nạp AVR mode ISP
- Lấy nguồn từ mạch nạp

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
70,000
5
65,000
25
55,000
50
45,000
13 cái
HV ADAPTER - Full

Click hình để xem chi tiết

HV ADAPTER - Full

- Adapter dùng riêng cho mạch nạp STK500-ISP/HV
- Support cho tất cả các AVR 8/20/28/40 chân
- Dễ dàng đặt chip vào Zip Socket, tất cả các loại chip và Zip Socket có cùng vị trí chân số 1.
- Dùng nạp AVR mode HV Parallel nhanh hơn so với mode ISP
- Reset fuse cho AVR bị set fuse sai

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
120,000
5
115,000
10
110,000
25
100,000
25 cái